Eksponeringkursus

Eksponering betyder, at man bliver udsat for det, man er bange for eller følsom overfor. I forhold til alkoholbehandling betyder det, at man udsætter sig for kontakt med alkohol og vækker trangen (men man drikker ikke!)

Eksponeringskursus

Vi eksponeres for alkohol overalt hvor vi går - på gaden, i supermarkedet, gennem reklamer, i tv osv. I succesfuld alkoholbehandling er det vigtigt, at vi lærer at håndtere vores trang, når vi eksponeres for alkohol.

Eksponeringskurset er delt op i seks sessioner (kursusgange) og foregår mandag i lige uger klokken 9-12.

Kursisterne kommer fra den individuelle behandling, dagbehandlingen og efterbehandlingen i CAS. Alle kursisterne er altså i aktiv alkoholbehandling. Eksponeringskurset forudsætter afholdenhed i hele perioden. For at få det fulde udbytte af eksponeringskurset er det vigtigt at deltage i alle 6 sessioner.
Hver session tager udgangspunkt i en strategi til håndtering af trang. Der undervises undervejs i forløbet i relevant teori.
Vi anvender visualisering, fordi man bedre lærer og husker, når man bruger indre billeder og andre sansninger. Formålet er at give den stærkeste erfaringsdannelse.

Målet med kurset er, at kursisten lærer at tage styring over sin trang ved hjælp af de 6 strategier.

Selve eksponeringen

Eksponeringen foregår, helt konkret ved, at 1-2 kursister eksponeres pr. gang, mens resten af gruppen ser til. Én behandler står for selve eksponeringen, mens en anden holder øje med hele gruppen. Ved afslutningen af eksponeringen, hældes den anvendte alkohol ud i toilettet. Vi er altid to medarbejdere tilstede under hele eksponeringssessionen, og sikrer på den måde, at både eksponeringen og den efterfølgende håndtering af alkohol, foregår korrekt.

1. Session - Positive resultater af ædruelighed
Når man vil undgå tilbagefald, er det en naturlig strategi at tænke på de negative konsekvenser af misbruget. Fokus på negative skrækscenarier kan imidlertid forstærke en negativ grundstemning.
Som modvægt til denne naturlige strategi skal kursisten beskrive de positive resultater af ædrueligheden. Gennem visualisering forankres de positive resultater af ædrueligheden.

2. Session - Lykønskning til ædruelighed fra betydningsfulde andre
Når man står i en forandringsproces, har man brug for opbakning fra andre mennesker. Vi styrker evnen til at tage imod positiv respons ved at kursisten visualiserer det. Når kursisten visualiserer positiv respons i en trangtilstand, øger han eller hun tilliden til, at det er muligt at håndtere trangen, når den melder sig i hverdagen.

3. Session - Fornyelse af beslutningsgrundlaget
Beslutning om at gå i behandling er ofte taget på baggrund af kriser og mere eller mindre venlige opfordringer. Motivationen er altså primært drevet af de negative konsekvenser ved misbruget. På længere sigt er det nødvendigt at tage stilling til, at det er positivt at være ædru.
Kursisten formulerer en ny positiv beslutning som kommer til at indgå i den anvendte visualisering.

4. Session - Negative konsekvenser af misbruget
Når kursisten har været ædru en tid, er det almindeligt at få den tanke, at det er muligt at drikke lidt og kontrolleret. Tankerne er forførende. I denne situation er det vigtigt at huske de negative konsekvenser og vende tilbage til virkeligheden. Under visualisering forestiller kursisten sig en kobling mellem alkoholen, og de negative konsekvenser. At tænke på de negative konsekvenser bruges til at håndtere trangen.

5. Session - Afspænding
Når man mærker trang, er det vigtigt at have redskaber til at håndtere uroen. I denne session indøves en enkel og effektiv afspændingsteknik, som, ved hjælp af konstant opmærksomhed på vejrtrækning og hjerterytme, beroliger kropsligt ubehag og nedsætter forstyrrende tanker.
Under eksponering bruger kursisten afspænding som tranghåndtering.

6. Session - At holde ud

En session der går ud på at man får erfaring med at kunne rumme og være i sin trang, indtil den forsvinder af sig selv.