Individuelle samtaler

Her taler du med den samme behandler en time om ugen

Individuelle samtaler

 

Et individuelt forløb kan være en god løsning hvis du har arbejde og ikke har mulighed for at være med i en gruppe - som normalt mødes i arbejdstiden.
I starten aftaler du og behandleren, hvad der er vigtigt for dig at tale om i forhold til afhængigheden.
I mødes typisk en time om ugen, og du vil møde den samme behandler hver gang. Undervejs kan du og behandleren tilpasse indhold og mødetidspunkter.


Familien
Hvis du ønsker det, kan vi inddrage den nærmeste familie eller andre pårørende i behandlingen Nogle oplever, at kommunikationen med familien kan være præget af konflikter og bebrejdelser. Det kan være vigtigt at få talt om, hvordan man i familien bevarer respekten for hinanden og en god dialog.

Som supplement til forløbet har du mulighed for få NADA øreakupunktur og deltage i bueskydning
Alle medarbejdere i Center for Alkohol- og Stofbehandling har tavshedspligt.