Om Blend-A

Roskilde Kommune deltager i forskningsprojektet Blended Care for Alcohol Use Disorder (Blend-A), som er et nyt behandlingstilbud på alkoholområdet.

Behandlingstilbuddet kombinerer fysisk fremmøde med internetbaseret terapi. ’Blended care’, som denne behandlingsform kaldes, er implementeret flere steder i udlandet, bl.a. i Holland, Sverige og Norge med lovende behandlingsresultater. Det tyder bl.a. på, at kombination af online træning og fysisk fremmøde har positiv effekt på problemer som adgang til behandling, fastholdelse af behandlingsindsats og udeblivelser. Der er begrænsede erfaringer med blended care i alkoholbehandlingen i Danmark. Blend-A vil derfor undersøge effekten ved et kombineret behandlingstilbud på alkoholområdet.

Projektet finansieres af forskningsmidler fra Tryg Fonden og udføres i samarbejde med 18 danske kommuner. Det forventes, at mellem 800-1000 patienter vil gøre brug af behandlingstilbuddet i projektperioden, som varer fra 2020 til 2023.