Om alkoholbehandling

Om alkoholbehandling

I alkoholbehandlingen vil du møde professionelle behandlere med relevant uddannelse indenfor misbrugsområdet. Her er psykologer, socialrådgivere, psykoterapeuter, sygeplejersker og 2 læger tilknyttet.
Vi har ikke defineret total afholdenhed som målet for alle. Vi ved at rigtigt mange ønsker at drikke kontrolleret, og at det for enkelte kan lykkes.  Mange oplever det som en vigtig hjælp, at få støtte til at undersøge, om de kan drikke begrænsede mængder alkohol i særlige situationer. Eller om et totalt ophør fungerer bedre for dem.

Et af grundelementerne i behandlingen er at lære at håndtere trangen (til alkohol) Trang er et vilkår for alle mennesker - og vi bliver hele tiden udsat for fristelser.  For at opnå varige ændringer i alkoholforbruget er det vigtigt at blive i stand til at takle sin trang. Vi har derfor lavet et særligt eksponeringskursus, hvor du som en del af behandlingen kan lære forskellige strategier til at håndtere trangen.   

I tvivl

Hvis du er i tvivl om du har brug for at komme i alkoholbehandling, er du altid velkommen til at kontakte os. Du kan også teste dine alkoholvaner gratis og anonymt. Det tager kun et par minutter. Alkolinjens alkotest  En online test kan ikke erstatte rådgivning, så ring hellere en gang for meget, end en gang for lidt.

Ambulant behandling

Vi tilbyder som udgangspunkt ambulant behandling. Det betyder at du bor hjemme, mens du er i behandling.
Forskningen viser, at det for de fleste vil være en fordel at bo hjemme og fortsætte den almindelige hverdag undervejs i behandlingen. Det giver de bedste muligheder for at få hjælp til at gøre de nye alkoholvaner til en del af dagligdagen.
Center for Alkohol- og Stofbehandling kan dog i særlige tilfælde, efter en konkret faglig vurdering, visitere til døgnbehandling. Eventuel døgnbehandling vil altid kun være en mindre del af et længere behandlingsforløb.

Vigtigt

Hvis du vælger at starte i døgnbehandling,  uden du er blevet visiteret til det fra Center for Alkohol- og Stofbehandling, skal du selv betale behandlingen. Vi kan desværre ikke refundere dine behandlingsudgifter bagefter.