Individuelle samtaler

Her taler du med den samme behandler en time om ugen

I starten aftaler du og behandleren, hvad der er vigtigt for dig at tale om i forhold til afhængigheden.
I mødes typisk en time om ugen og du vil møde den samme behandler hver gang. Undervejs kan du og behandleren tilpasse indhold og mødetidspunkter.


Familien
Hvis du ønsker det, kan vi inddrage den nærmeste familie eller andre pårørende i behandlingen Nogle oplever, at kommunikationen med familien kan være præget af konflikter og bebrejdelser. Det kan være vigtigt at få talt om, hvordan man i familien bevarer respekten for hinanden og en god dialog.

Som supplement til forløbet har du mulighed for få NADA øreakupunktur og deltage i bueskydning.
Alle medarbejdere i Center for Alkohol- og Stofbehandling har tavshedspligt