Kom i gang

Synes du forbruget af stoffer har taget overhånd? – eller er der nogen i din omgangskreds som synes det? Overvejer du at blive stoffri eller reducere dit forbrug?

I stofbehandlingen vil du møde professionelle behandlere med relevant uddannelse indenfor misbrugsområdet.

Tilbud

Her mangler vist noget ???

Herudover er det muligt at supplere behandlingen med NADA øreakupunktur en gang om ugen. Du kan tale med din behandler, hvis du er interesseret i at være med.

Ambulant behandling

Som udgangspunkt tilbyder vi ambulant behandling. Det betyder at du bor hjemme, mens du er i behandling.

Forskningen viser, at det for de fleste vil være en fordel at bo hjemme og fortsætte den almindelige hverdag undervejs i behandlingen. Det giver de bedste muligheder for at få hjælp til at gøre de nye stofvaner til en del af dagligdagen.

Center for Alkohol- og Stofbehandling kan dog i særlige tilfælde, efter en konkret faglig vurdering, visitere til døgnbehandling. Eventuel døgnbehandling vil altid kun være en mindre del af et længere behandlingsforløb.

Vigtigt

Hvis du vælger at starte i døgnbehandling, uden du er blevet visiteret til det fra Center for Alkohol- og Stofbehandling, skal du selv betale behandlingen. Vi kan desværre ikke refundere dine behandlingsudgifter bagefter.

Velkommen - Vi glæder os til at møde dig