Kom i gang

Synes du, at dit forbrug af stoffer har taget overhånd? Eller er der nogen i din omgangskreds, som synes det? Ønsker du at blive stoffri eller reducere dit forbrug?

I CAS vil du møde professionelle behandlere med relevant uddannelse inden for rusmiddelområdet.

Ambulant behandling

Som udgangspunkt tilbyder vi ambulant behandling. Det betyder, at du bor hjemme, mens du er i behandling.

Forskningen viser, at det for de fleste er en fordel at bo hjemme og fortsætte den almindelige hverdag undervejs i behandlingen. Det giver de bedste muligheder for at gøre de nye stofvaner til en del af dagligdagen.

CAS kan dog i særlige tilfælde, efter en konkret faglig vurdering, visitere til døgnbehandling. Døgnbehandling vil dog altid være en mindre del af et længere behandlingsforløb.

Det er muligt at supplere behandlingen med NADA øreakupunktur en gang om ugen. Du kan tale med din behandler, hvis du er interesseret i at være med.

Vigtigt

Hvis du vælger at starte i døgnbehandling, uden du er blevet visiteret til det fra CAS, skal du selv betale behandlingen. Vi kan desværre ikke refundere dine behandlingsudgifter bagefter.

Velkommen - Vi glæder os til at møde dig