Behandling og metoder

Vores tilgang

Behandling

I Center for Alkohol- og Stofbehandling (CAS) vil du møde fire højtspecialiserede afdelinger, der tilbyder:

  • Alkoholbehandling
  • Stofbehandling
  • Medicinsk og sundhedsfaglig behandling
  • Behandlingstilbud med speciale i psykisk sårbarhed i kombination med et forbrug af rusmidler

I CAS kan alle modtage gratis og professionel behandling, uanset livssituation. Vi tilbyder behandling til alle, der ønsker at skabe en forandring i forhold til deres brug af rusmidler, uanset om du er i arbejde, under uddannelse, din alder og øvrige livsomstændigheder.

Uanset, hvilken afdeling du tilknyttes, vil din behandling bestå af to elementer.

Det ene element består af din individuelt tilrettelagte behandling, hvor fokus er på at skabe forandringer i misbruget, i form af reduktion eller ophør, og hvor vi sammen undersøger, hvordan vi kan støtte dig i at få mere kontrol med dit forbrug.

Det andet element er, at vi sammen finder ud af, hvordan vi bedst hjælper dig, hvis der er behov for inddragelse af andre instanser. Det kan være, at vi sammen finder ud af, at det vil være relevant at igangsætte et samarbejde med jobcenter, psykiatri, hjemmevejleder, mentor, sagsbehandler eller pårørende.

Vi gør intet uden dig og uden dit samtykke. Hvis du er i en situation, hvor vi sammen vurderer, at du har brug for yderligere hjælp fra andre instanser, er det vores erfaring, at din behandling bliver mere succesfuld.

Metoder

Når vi har lært dig og din konkrete situation lidt at kende, vil vi sammen finde ud af, om et individuelt forløb eller et gruppeforløb vil være bedst for dig. Vores engagerede og kompetente psykoterapeuter og psykologer samt vores sundhedsfaglige behandlere arbejder alle ud fra anerkendte og forskningsbaserede metoder, samt ud fra de nationale retningslinjer, der er på området. Det betyder, at du vil møde et gratis behandlingstilbud af høj kvalitet, og hvor vi, uanset dit forbrug af rusmidler, vil have kompetencerne til at hjælpe dig i den retning, du ønsker. 

Psykoterapeutisk behandling

I CAS vil du finde forskellige psykoterapeutiske behandlingsmetoder, bl.a.:

  • Kognitiv terapi
  • NLP-terapi
  • Traumefokuseret terapi
  • Oplevelsesorienteret terapi
  • Pårørende- og familieterapi

Psykologfaglig behandling

Vores psykologteam kan tilbyde dig afklarende og afdækkende samtaler samt andre psykologfaglige tiltag, der kan understøtte din behandling.

Medicinsk og sundhedsfaglig behandling

I CAS tilbyder vi medicinsk og sundhedsfaglig behandling. Det kan være i forhold til stabilisering, nedtrapning og udtrapning. Vores specialiserede lægeteam tilbyder medicinsk understøttende behandling, både ift. stoffer og alkohol.

Med udgangspunkt i dig og din situation vil vores læger og sygeplejersker indgå i et samarbejde med dig, hvor I sammen finder frem til den bedste medicinske behandling.