Lov og ret

Vi har tavshedspligt

Alle medarbejdere i Center for Alkohol- og Stofbehandling er underlagt reglerne om tavshedspligt og videregivelse af oplysninger jf. forvaltningslovens §§ 27 og 28. Det betyder, at vi kun videregiver informationer om dig, hvis vi har dit samtykke til det. Af samme grund har vi et særskilt dokumentations- og journaliseringssystem, som udelukkende bruges i CAS.

Reglerne i forvaltningsloven betyder, at du har krav på, at kommunen overholder sin tavshedspligt. Kommunen, der er en offentlig myndighed, må derfor som udgangspunkt ikke videregive oplysninger om dine private og helbredsmæssige forhold til andre offentlige myndigheder eller til f.eks. pårørende.  

Du har altid mulighed for at trække dit samtykke tilbage.