Tilsyn og kvalitetsstandard

Tilsyn

Socialtilsyn Øst fører tilsyn med Center for Alkohol- og Stofbehandling.

Kvalitetsstandard

I vores kvalitetsstandard kan du få information om, hvordan vi arbejder i Center for Alkohol- og Stofbehandling. Kvalitetsstandarden beskriver det serviceniveau, du kan forvente, hvis du modtager behandling i Roskilde Kommune.